Fasen en faseovergangen

Stoffen kunnen zich in verschillende fasen bevinden, namelijk vast, vloeibaar en gasvormig. Denk maar aan water: de vaste fase is ijs, de vloeibare fase is water en de gasvormige fase is waterdamp. Lees verder “Fasen en faseovergangen”