NOVA 1&2 VMBO-KGT, derde druk

NOVA 1&2 VMBO-KGT derde drukHoofdstuk 1: Natuur- en scheikunde

Hoofdstuk 2: Stoffen en hun eigenschappen

Hoofdstuk 3: Water en lucht

Hoofdstuk 4: Warmte

Hoofdstuk 5: Elektriciteit

Hoofdstuk 6: Licht

 • H6: Licht
 • §1: Licht en schaduw
 • §2: Spiegelbeelden
 • §3: Licht en kleur
 • §4: Infrarood en ultraviolet
 • §6: Verlichting in huis

Hoofdstuk 7: Bewegen

 • H7: Bewegen
 • §1: Bewegingen vastleggen
 • §2: Gemiddelde snelheid
 • §3: Versneld – eenparig – vertraagd
 • §4: Remmen en botsen
 • §6: Schaatsen

Hoofdstuk 8: Geluid

 • H8: Geluid
 • §1: Geluid maken en horen
 • §2: Toonhoogte en frequentie
 • §3: Geluidssterkte
 • §4: Geluidsoverlast bestrijden
 • §6: Blaasinstrumenten