Apps

Hieronder worden, op alfabetische volgorde, interessante apps / websites toegelicht welke bruikbaar zijn in het onderwijs. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld. Klik op het logo om naar de website te gaan.


answergarden-logo

Answergarden

Answergarden is een tool die kan worden ingezet bij het brainstormen (zowel individueel als in groepsverband) en het peilen van meningen. De werking van de tool is eenvoudig en uiterst efficiënt. De eerste handeling bestaat uit het invoeren van een vraag, een stelling, een mening of een themawoord van maximaal 75 tekens. Na het invoeren van een wachtwoord en een klik op de knop “Create” wordt die online gezet.

Wie surft naar het gegenereerde internetadres krijgt de vraag, de stelling, de mening of het themawoord te zien en kan daar in maximaal 20 (of 40) tekens op reageren. Na verversing van het beeld verschijnen de reacties van alle deelnemers en is in één oogopslag te zien hoe zij hebben geantwoord. Is een antwoord meerdere malen gegeven dan komt dat groter in beeld. Ga je met de muiswijzer naar dat woord dan verschijnt een getal dat aangeeft hoe vaak dat antwoord is gegeven. Ongewenste reacties kunnen door de beheerder worden verwijderd.


classdojo-logo

ClassDojo

ClassDojo is een tool waarmee docenten het gedrag van hun leerlingen positief kunnen beïnvloeden. De werking van ClassDojo is eenvoudig. Eerst maakt de docent een klas aan, die klas vult hij met de namen van zijn leerlingen. Vervolgens bepaalt hij op welke gedragskenmerken hij zijn leerlingen wil beoordelen en legt hij die gedragskenmerken vast in ClassDojo.

Nadat dit is gebeurd kan de docent zijn klas openen. Hij krijgt dan de namen van zijn leerlingen in beeld, die allemaal zijn voorzien van een avatar. Als hij klikt op de naam of avatar van een leerling komen de door hem ingevoerde gedragskenmerken in beeld. Als hij klikt op het gedragskenmerk waarvoor hij betreffende leerling wil belonen krijgt die leerling een punt. Voor iedere keer dat hij dit doet krijgt de leerling er een punt bij.

Hoe de docent de tool inzet is aan hem/haar. Hij kan bijvoorbeeld besluiten de klassenpagina gedurende langere tijd open te zetten op het digibord, zodat de leerlingen direct kunnen zien hoe de docent hun gedrag beoordeelt. Ook is het mogelijk om de leerlingen (en/of hun ouders) bijvoorbeeld één keer per dag, week of maand de stand van zaken te laten zien. Desgewenst kan hij besluiten de leerlingen individueel feedback te geven op hun gedrag en hen de scores van hun klasgenoten te onthouden. Hij geeft zijn leerlingen (en/of hun ouders) dan een code die automatisch door ClassDojo wordt gegenereerd. Met deze code kunnen de leerlingen (en/of ouders) toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Zij moeten dan wel eerst een account aanvragen bij ClassDojo.

Om inzage te krijgen in de totstandkoming van het puntenaantal kan per leerling of voor de klas als geheel een rapport worden opgevraagd. Daarin staat aangegeven voor welke gedragskenmerken de punten zijn toegekend. ClassDojo biedt de mogelijkheid om de teller na verloop van tijd weer op nul te zetten, zodat er met een schone lei kan worden begonnen.

NB. Behalve positieve gedragskenmerken is het ook mogelijk om negatieve gedragskenmerken in te voeren. Als daar op wordt geklikt wordt er een punt in mindering gebracht.

Het gebruik van ClassDojo is gratis. Er moet echter wel een account worden aangevraagd. Daarbij is deze webtool naar mijn idee het meest geschikt voor het basisonderwijs óf mogelijk in de brugklas van het voortgezet onderwijs.


cram-com-logo

Cram

Met de webtool Cram kun je twee verschillende games maken. Bij de game “Jewels of Wisdom” moeten leerlingen woorden matchen. De woorden staan op edelstenen en voor elke juiste match verdwijnen de stenen en krijgen de leerlingen punten. Bij de game “Stellar Spellar” moeten leerlingen de juiste letters schieten om het antwoord te geven.  De woorden die gematcht worden, kunnen bijvoorbeeld vragen en antwoorden zijn, maar ook definities en begrippen.

Je geeft de leerlingen de link door en zij gaan naar deze url. Daarna kunnen ze zelfstandig spelen. Voor elke juiste match zijn punten te verdienen en ook tijd is een belangrijk element. Je kunt leerlingen natuurlijk ook zelf een spel laten maken over de lesstof en die dan door andere leerlingen laten spelen.

Eigen voorbeeld: http://www.cram.com/flashcards/games/jewel/elementen-7989995


Edpuzzle [logo]

Edpuzzle

 


Flipquiz [logo]

Flipquiz

 


google-forms-logo

Google Forms

Met Google Forms kun je snel en eenvoudig een evenement plannen, een enquête rondsturen, een poll houden, een quiz voor een groep leerlingen maken of andere gegevens verzamelen. Je kunt een formulier maken vanuit Google Drive, of vanuit een bestaande spreadsheet waarin de reacties op het formulier kunnen worden geregistreerd.

Maak je een enquête in Google Forms dan kun je allerlei opties gebruiken om vragen te stellen aan de doelgroep van de enquête. Je kunt al je vragen aan de formuliersjabloon toevoegen. Ook kun je het formulier overzichtelijker maken door koppen toe te voegen en meerdere pagina’s te gebruiken. De uiteindelijke resultaten worden overzichtelijk weergegeven en kunnen ook worden geëxporteerd naar een Excel-bestand.

Maak je een quiz in Google Forms dan blijft de basis van het opstellen van de vragen hetzelfde, maar kun je nu ook punten toekennen aan de vragen en je kunt links, video’s of websites aan de antwoorden toevoegen om meer uitleg te geven. De respondenten zien je feedback pas nadat ze de quiz hebben voltooid. Zo geeft dit weer een extra dimensie aan het stellen van vragen.


kahoot-logo

Kahoot

Kahoot is een webtool waarmee heel snel een quiz, discussie of peiling gehouden kan worden in de klas. De leerlingen gaan met hun eigen device naar kahoot.it en voeren daar de game-pin in. Voor iedere activiteit genereert Kahoot een nieuwe game-pin. De vragen verschijnen niet op de device van de leerling, maar op het scherm in de klas. Op hun device zien de leerlingen alleen de symbolen van de antwoorden die op het scherm te zien zijn; door hier binnen de tijd op te klikken wordt er antwoord gegeven. Voor iedere vraag kan ingesteld worden hoeveel bedenktijd er is. Ook is het mogelijk om afbeeldingen en filmpjes toe te voegen aan de vragen. Wanneer alle leerlingen hun antwoord gegeven hebben, of de tijd om is, verschijnt er een overzicht van de gegeven antwoorden. Het is daarna aan de leraar om de volgende vraag te kiezen. Op deze manier bepaalt de leraar het tempo van de les en is er ruimte om de vragen te bespreken met de klas. Er kan dan bijvoorbeeld persoonlijk gevraagd worden naar de argumenten achter de antwoorden.

De quizversie van Kahoot laat leerlingen punten verdienen door de juiste antwoorden te geven. Na iedere vraag is de stand op de ranglijst te zien, zowel op de eigen device als op het centrale scherm. Dit zorgt voor extra motivatie en deze optie kan ingezet worden om te controleren in hoeverre leerlingen de lesstof beheersen, aan het begin van een les de voorkennis te activeren of juist om aan het einde van de les te toetsen of de leerdoelen bereikt zijn. Als leraar kan je op basis van deze informatie de vervolgactiviteiten in de les bepalen en zo wordt Kahoot gebruikt als instrument om formatief te toetsen.

De discussieversie is de meest eenvoudige. Deze bestaat uit één vraag en peilt vervolgens de meningen. Deze optie kan gebruikt worden om daarna met elkaar in gesprek te gaan over de vraag. De peilingen werken in principe hetzelfde als de quiz. De leerlingen verdienen nu echter geen punten; er is dus ook geen ranglijst. Het is in de peilingen niet mogelijk om een juist antwoord in te stellen. In deze versie is dan ook alleen een overzicht van de antwoorden te zien. Welk antwoord juist is, bespreek je daarna eventueel zelf met de klas.

Voor het complete overzicht van Kahoot-quizzen welke ik zelf gemaakt heb voor het vak NaSk op het VMBO, klik hier of kijk op mijn Kahoot-profiel.


klasbord-logo

Klasbord

Klasbord is – naar eigen zeggen – de social media tool voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig. Ouders (en andere volgers van de klas) ontvangen de leukste kiekjes, tekstberichten, of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app of via de e-mail nieuwsbrief. Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn geaccepteerd.

Klasbord werkt in een aantal eenvoudige stappen
De leerkracht maakt een klas aan op Klasbord en verspreidt een uitnodiging onder de ouders en betrokkenen rondom de klas. In de uitnodiging staat een unieke klascode. Ook staat er een omschrijving hoe je de klas als ouder of leerling kunt volgen. Als ouder of betrokkene meld je je vervolgens aan via de Klasbord-website of via de Klasbord-app. Na registratie vul je de unieke klascode in en na acceptatie door de leerkracht word je op de hoogte gehouden van alle ins en outs rondom de klas.

Zelf heb ik ervoor gekozen om geen gebruik te gaan maken van Klasbord, maar mijn nieuwsbrief gewoon per mail te verzenden naar de ouders. Dit vanwege het feit dat ik Klasbord meer vind passen bij het basisonderwijs i.p.v. het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het ook (nog) niet mogelijk om bestanden toe te voegen aan de berichten die je plaatst, er kan alleen een foto worden toegevoegd.


LessonUp [logo]

LessonUp

 


Lino [logo]

Lino

 


mentimeter-logo

Mentimeter

 


microsoft-forms-logoMicrosoft Forms

Microsoft Forms is een nieuw onderdeel van Office 365 Education waarmee docenten en leerlingen/studenten snel en eenvoudig aangepaste toetsen, enquêtes, vragenlijsten, registraties en meer kunnen maken. Wanneer je een toets of formulier maakt, kun je anderen uitnodigen om dit in te vullen via een webbrowser, zelfs op mobiele apparaten. Zodra de resultaten zijn ingediend, kun je de ingebouwde analyse gebruiken om de antwoorden te evalueren. Formuliergegevens, zoals toetsresultaten, kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar Excel voor aanvullende analyse of beoordeling.

Het bevat vrijwel gelijke functies en mogelijkheden als Google Forms. Een nadeel kan echter zijn dat Microsoft Forms alleen beschikbaar is voor abonnees met Office 365 Education met een school of organisatie-ID-account. De formulieren kunnen wel ingevuld worden door gebruikers die geen Office 365-account hebben. Je kunt opties instellen waardoor gebruikers zonder een organisatie- of school-id formulieren kunnen invullen. In dat geval beantwoorden gebruikers de vragen anoniem. Als je formulieren wilt verzenden naar personen buiten het Office 365 Education-account van je school, maar wel wilt bijhouden wie het formulier hebben ingevuld, kun je vragen naar de namen en andere identificerende gegevens van gebruikers in het formulier dat je maakt.


Nearpod [logo]

Nearpod

 


padlet-logo

Padlet

Padlet is een tool waarmee online prikborden gemaakt kunnen worden. Op die prikborden, die kunnen worden voorzien van een zelf te kiezen achtergrond, kunnen tekstberichten, filmpjes, illustraties, geluidsfragmenten, hyperlinks en bestanden geplaatst worden. Ieder prikbord krijgt een uniek internetadres, waarvan de naam voor een deel zelf is te bepalen. De beheerder bepaalt wie hij toegang geeft tot een prikbord en of hij bezoekers alleen maar kijkrecht of ook schrijfrecht geeft. Tevens kan hij instellen dat berichten alleen maar op een prikbord mogen verschijnen nadat ze door hem zijn goedgekeurd. Als de beheerder dat wil kan hij prikborden ook nog beveiligen met een wachtwoord.

Online prikborden kunnen op velerlei manieren worden ingezet. Zo kunnen zij bijvoorbeeld worden gebruikt voor het delen van gegevens, het verstrekken van opdrachten of voor het geven van reacties op vragen of stellingen.

Zelf heb ik Padlet gebruikt om de verwachtingen van leerlingen voor het vak bètawetenschappen in de eerste les in beeld te krijgen. Het is overzichtelijk en meteen te bespreken.


plickers-logoPlickers

Plickers kun je goed inzetten als controlemiddel om te kijken of leerlingen de uitleg begrepen hebben of zich goed hebben voorbereid op een toets of overhoring. Het is een soort stemtool waarbij leerlingen het juiste meerkeuzeantwoord moeten kiezen. Met Plickers laat je de leerlingen ‘stemmen’, zonder stemkastjes. Ze hebben dus ook geen telefoon nodig, met een volle batterij en wifi. Leerlingen hoeven alleen maar een speciaal vel papier omhoog te houden, waarop een specifieke ‘QR-code’ staat. De tablet of telefoon van de docent scant alle gegeven antwoorden en verwerkt de scores vervolgens overzichtelijk.

Zelf heb ik met behulp van Plickers bekeken of de leerlingen zich al voldoende hadden voorbereid op de aankomende overhoring van scheikundige elementen en symbolen.


Prezi [logo].pngPrezi

Prezi is een online tool waarmee presentaties gemaakt kunnen worden. Een Prezi-presentatie bestaat eigenlijk uit één ‘groot scherm’ waarop afbeeldingen, teksten, filmpjes, hyperlinks en andere elementen geplaatst worden. Door achtereenvolgens op een element in te zoomen, weer uit te zoomen en weer in te zoomen op een volgend element ontstaat een presentatie. Een presentatie in Prezi kan zowel online als offline (na downloaden) vertoond worden. Voor het geven van een presentatie ben je dus niet afhankelijk van een internetverbinding.

Voor het complete overzicht van Prezi-presentaties welke ik zelf gemaakt heb voor het vak Scheikunde op het HAVO/VWO, klik hier.


quizizz-logo

Quizizz

 


Quizlet [logo]

Quizlet

 


Snapput [logo]

Snapput

 


socrative-logo

Socrative

Je gebruikt Socrative voor het maken van quizzen, toetsen, testen, peilingen of lesevaluatieopdrachten. Je kunt op allerlei devices samen met je leerlingen allerlei vragen en stellingen klassikaal behandelen en bespreken.

De leerlingen gaan met hun eigen device naar www.socrative.com, klikken op student login en voeren daar het nummer van je digitale klaslokaal in. Dit nummer krijg je wanneer je als docent een account aanmaakt. Dit digitale lokaal is voor elke activiteit hetzelfde, omdat deze gekoppeld is aan het docentenaccount.

De vragen verschijnen op het device van de leerling. De tussenstand bij een quiz of test is te zien op het scherm van het docentenaccount en deze kun je natuurlijk zichtbaar maken op het smartboard. Bij de quiz, die op Socrative spacerace wordt genoemd, kunnen de leerlingen hun raketje bij het geven van goede antwoorden vooruit zien gaan. Dit kan motiverend werken.

Als de quiz of de test afgelopen is, kun je aangeven dat je alle resultaten in een bestand wilt downloaden of dat dit naar je mail gestuurd wordt. De resultaten van de hele klas zijn dan zichtbaar. De goede antwoorden zijn groen gekleurd en de foute antwoorden rood. Dit geeft snel een totaaloverzicht over de stof die door de meeste leerlingen wel en niet beheerst worden. De resultaten zijn ook apart per leerling zichtbaar. Zo kan een leerling precies zijn welke vragen hij fout heeft, wat het goede antwoord had moeten zijn en welke theorie hij nog niet helemaal beheerst. Als docent kun je ook per vraag de antwoorden zien. Je krijgt dan een beeld hoeveel leerlingen bepaalde antwoorden hebben gegeven.

Het is zelfs mogelijk dat je leerlingen thuis de test maken, als jij ook thuis bent. Wanneer je een tijdstip afspreekt waarop de leerlingen inloggen en jij de quiz open zet, kunnen ze zelfstandig aan de slag. Handig als huiswerkopdracht.


Sutori [logo]

Sutori

 


symbaloo-logoSymbaloo

Symbaloo biedt de mogelijkheid om gratis persoonlijke startpagina’s te maken. De aantrekkelijk vormgegeven startpagina’s bestaan elk uit 60 blokjes (het aantal is overigens aan te passen). Door op de blokjes te klikken wordt er doorgelinkt naar zelf te bepalen websites. Startpagina’s kunnen worden opgeroepen door te surfen naar http://www.symbaloo.com/ en in te loggen met de inloggegevens die na verplichte registratie worden verstrekt. Indien gewenst kunnen startpagina’s met anderen worden gedeeld.

De gebruikte afbeelding in het bericht over Symbaloo is de Symbaloo-pagina die ik heb gecreëerd voor de apps / webtools die we bespreken in het ‘Appie Hour’. Klik hier om naar deze Symbaloo te gaan.


Trello [logo]

Trello

 


vizia-logo

Vizia

 


worlde-logo

Wordle